VISA REG

Utilidades de la web

he perdido el password
quiero registrarme

Activitats

21/06/2010

TEXBOR S.A.: Recerca i Innovació en el camp dels Teixits Tècnics a Andorra

En primer lloc, i abans de començar l’exposició de la meva ponència, en nom de Texbor S.A. felicito a la Societat Andorra de Ciències per la celebració d’aquestes X Jornades de Tardor i al mateix temps els hi dono les gràcies per haver-nos-hi convidat a participar i a exposar el nostre punt de vista com a indústria andorrana tèxtil amb una molt important activitat en R+D+I en el camp dels Teixits Tècnics.

 

Seguidament, inicio la ponència amb una presentació audiovisual de la nostra activitat en R+D+I

 
  • Texbor S.A.: la nostra activitat industrial.
 

Pòster que presenta les nostres principals branques de treball industrial.

 

Al mateix temps, i per tal d’acabar d’il·lustrar quina és la nostra activitat industrial, es presenta un extracte del vídeo del programa “Andorra Economia” de la Televisió d’Andorra, emès l’any 2002, on es presentà un reportatge de l’activitat industrial tèxtil de Texbor S.A. dins l’àmbit econòmic i empresarial del Principat d’Andorra, i s’hi s’entrevistà al      Sr. Josep Mª Masó, Gerent de Texbor S.A.

 
  • Texbor S.A.: especialistes en Elevació i Trincatge de càrregues.
 

Vídeo de l’espot publicitari d’EXIT-SLING que actualment s’emet en diferents canals catalans de televisió.

 

“EXIT-SLING” és una de les marques fabricades per Texbor S.A. i són tots els nostres fabricats destinats a l’elevació i trincatge de càrregues.

 
 
  • Texbor S.A. en l’agricultura.
 

Del vídeo del programa de TV3 “TECNO 2000” que presentava els teixits tècnics i les seves molt diverses aplicacions, es presenta l’extracte quan es parla de PORITEX com a exemple de teixits tècnics en agricultura.

 

PORITEX és fabricat per Texbor S.A. i és un tub tèxtil amb una acabat d’una resina porosa per a reg localitzat en agricultura i jardineria. PORITEX és porós en tota la seva superfície, i rega segons una línea d’humitat continua i uniforme en tota la seva longitud, amb una molt alta eficiència en l’ús de l’aigua de reg. Poritex permet el reg a baixes pressions (0,2 bar o menys), amb el conseqüent estalvi d’energia.

 
 
  • Texbor S.A. en la filtració.
 

Vídeo que mostra la fabricació a Texbor S.A. d’un filtre tèxtil per a microfiltració en aplicacions molt diverses i altament tecnificades, com per exemple diàlisi.

 

Tant el teler que teixeix el filtre com el filtre són disseny de Texbor S.A. i fruit del nostre treball de R+D+I.

 

Aquest filtre tèxtil és un exemple de diversos projectes de R+D+I que actualment estem desenvolupant a Texbor S.A., com són l’aviònica i la medicina quirúrgica, entre d’altres.

 
  • Texbor S.A. en la formació.
 

Curs sobre seguretat en l’ús de tèxtils tècnics (eslingues tèxtils, arnesos, cordes,...) impartit al cos de Bombers d’Andorra i a un grup de bombers portuguesos a les nostres instal·lacions el passat 2 de Novembre de 2004.

 

·         Texbor S.A. en l’aviònica.

 

Protecció de cablejat informàtic, eslingues i xarxes especials per helicòpters,...

 
 

Aquest seguit de presentacions audiovisuals són una mostra del treball de R+D+I (passat, present i futur) que duem a terme a Texbor S.A.

 
 

Què entenem a TEXBOR S.A. per R+D+“I” ?

 
R: RECERCA
 

D: DESENVOLUPAMENT

 

“I”: INNOVACIÓ + IL·LUSIÓ

 

Per a fer recerca, cal que es compleixin les següents condicions a l’empresa:

 

-       Primer: Equip de treball qualificat i amb esperit i capacitat crítica.

 

-       Segon: Tecnologia

 

-       Tercer: Capacitat per a saber captar cap a on van les necessitats dels temps actuals en un termini de 5 a 10 anys. És a dir, visió de futur basada en la situació i l’esdevenir actuals.

 

-                           Quart:         Saber triar un producte novedós. Definició de “novedós” : a) que mai ningú l’ha fet, és a dir, que implica novetat; b) que ja era conegut en temps passats però que la manca de motivacions i de mitjans a l’època que es va idear no en permetien la seva execució i desenvolupament. Avui, però, es pot recuperar el caràcter novedós d’aquests productes gràcies a les actuals i noves tecnologies (mecànica, química, o informàtica entre d’altres) que en permeten el seu desenvolupament partint de la memòria històrica, com són avui i sempre els museus i els arxius en general.

 
 

·         Texbor S.A. i la Normalització.

 

Els països i les empreses que no participen en l’elaboració de les normes que afecten els seus àmbits d’actuació i/o la seva activitat industrial i empresarial, corren el risc de que aquestes les facin els altres en contra els seus interessos i necessitats com a país i empresa

 

Texbor S.A., a través de la meva persona i del Sr. Jaume Tilló, membre de la companyia, ha participat i participa directament en l’elaboració i la redacció de normes europees CEN (Comité Europeu de Normalització) relacionades amb els diferents productes de la seva activitat industrial.

 

Les normes europees s’elaboren sota un Mandat dirigit a CEN per la Comissió Europea i per l’Associació Europea de Lliure Canvi, i serveixen de recolzament als requisits essencials de la Directiva(es) Europea(es).

 

Un cop aprovada una norma CEN, aquesta passa a ser norma d’àmbit nacional d’obligatori compliment per a cadascun dels països membres de CEN i és adoptada pels organismes de normalització de cada país (per exemple, AENOR “Asociación Española de Normalización y Certificación” a Espanya, AFNOR “Association Française de Normalisation” a França).

 

Per altra banda, davant la manca d’una norma CEN en un àmbit d’aplicació determinat, es pot introduir una norma d’àmbit nacional (per exemple d’AENOR) per la seva adopció i aplicació com a norma europea.

 

Actualment Texbor S.A participa i és responsable del grup de treball del Comitè Tècnic de Normalització d’AENOR AEN/CTN-40 “Industrias Textiles” GT-6 grup de treball “Cintas y eslingas”, amb la seu de la Secretaria establerta a Barcelona, i que juntament amb AEE Eslintex (“Asociación Española de Eslingas y Amarres Textiles”) estan duent a terme els treballs d’elaboració i redacció d’una nova norma UNE (espanyola) sobre les eslingues tèxtils d’un sol viatge (també anomenades no reutilitzables) per la seva posterior proposta com a norma europea davant la manca actual d’aquesta norma en l’àmbit CEN.

 

Texbor S.A. també forma part del següent grup de treball del Comitè Tècnic de Normalització CEN/TC334 "Técnicas de Riego" GT5 "Riego localizado”, on hi participa a través del seu departament agrícola de reg localitzat per exudació “Poritex”.

 

Els idiomes oficials de publicació de les normes CEN són l’anglès, el francès i l’alemany. Són després els corresponents organismes nacionals de normalització, com per exemple AENOR a Espanya, els que tradueixin de manera tècnica i científica la corresponent norma europea a l’idioma de cada país, i l’hi donen rang de norma nacional equivalent a la corresponent norma europea. (La traducció es fa als idiomes que prèviament han estat reconeguts a la CEE)

 

·         Texbor S.A. i la seva presència empresarial en fòrum tècnics europeus.

 

Texbor S.A. és membre fundador del Club Europeu dels Tèxtils Tècnics (ETT), amb seu a Bruxel·les, i que constitueix el fòrum de debat empresarial a Europa de tot el tèxtil tècnic i les seves aplicacions.

 

Aquí finalitza la meva exposició, agraint la seva assistència i atenció, i resto a la seva disposició per a qualsevol qüestió que tinguin interès en plantejar-me, bé ara o després durant el debat, o si ho desitgen un altre dia a les instal·lacions de la nostra fàbrica a Aixovall.


ANNEX A LA PONÈNCIA
 

PRESENTACIÓ DE TEXBOR S.A.

 

La nostra empresa, TEXBOR S.A., té els seus orígens en una altra companyia espanyola de principis del segle passat, i està especialitzada en la fabricació i disseny de teixits estrets (amplada màxima 300 mm), i estem ubicats al polígon industrial d’Aixovall a Sant Julià de Lòria

 

TEXBOR S.A. consta dels següents departaments de producció:

 
Departament Tècnic

 

·         Eslingues

·         Amarres

·         Cintes per a la indústria del cautxú

·         Cintes per a la indústria elèctrica

·         Cintes per aviònica

·         Protecció i seguretat en el treball

·         Filtres tèxtils

·         Altres

 
 
Departament Decoració / Fantasia / Disseny i Moda

·         Cintes de fantasia per a regals (Nadal, Pasqua, joieries...)

·         Cintes industrials per a la indústria de la confecció, vestir i uniformes (vestits de núvia, barrets de senyor,....)

·         Altres

 
 
Departament Agrícola / Oxigenació / Piscicultura / Mineria

 

·         Reg localitzat per exudació

·         Cintes de subjecció per a cobertes d’hivernacles

·         Oxigenació per a tractament d’aigües residuals

·         Oxigenació en piscifactories

·         Lixiviació en mineria

·         Altres

 
Departament R+D+I

 

·         Recerca industrial de la filtració, aviònica, medicina, elevació i trincatge,...

 
 

A TEXBOR S.A. fabriquem tots els nostres productes segons tècniques pròpies desenvolupades pel nostre departament R+D+I, amb una experiència de més de 60 anys en la fabricació de cintes i les nostres marques són altament reconegudes a la CEE i altres països per la seva qualitat i serietat.

 

Disposem de laboratori propi completament equipat amb tots els elements necessaris per a la creació i el control de qualitat dels nostres productes.

 

A TEXBOR S.A. fabriquem integrament tots els nostres productes, essent la nostra guia de procediment la norma ISO 9001:2000 tal i com especifica el nostre manual de qualitat.


 
PDF